Laura Wijnbelt 
Photography
Ik vertel verhalen. Ik wil achter de mens komen en ben gefascineerd door de relatie met tijd en de wereld. Daarmee maak ik portretten van het leven. Ik neem de tijd om me te verbinden en focus me dan op een moment waarop ruimte en tijd samenvloeien tot een moment van connectie, een moment waarin tijd niet lijkt te bestaan.  Ik combineer verschillende tijden en werelden tot een nieuw geheel. Hiermee leg ik verbanden die een verhaal vertellen die de grenzen van tijd en plaats overstijgt.​​​​​​​

I tell stories. I want to find out about people and am fascinated by the relationship with time and the world. I use it to make portraits of life. I take the time to connect and then focus on a moment when space and time merge into a moment of connection, a moment where time does not seem to exist. I combine different times and worlds into a new whole. With this I make connections that tell a story that transcends the boundaries of time and place.
l.wijnbelt@ziggo.nl
+31 (0) 6 21141595
COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.